×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مصمم است با گسترش فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود در زمینه های مختلف دارویی، به یک مرکز تحقیقات تخصصی و معتبر علمی در کشور، سطح منطقه و بین المللی با ویژگیهای ذیل تبدیل شود :
شناخته شده به عنوان یک مرکز پیشگام در تولید مرزهای جدید دانش علوم دارویی از جمله فن آوری پیشرفته نانو و فنآوری زیستی
پاسخگو به نیازهای اساسی پژوهشی و دارویی
معتبرترین مرکز از نظر تولید دانش نوین داروسازی و ارائه خدمات پژوهشی
راهبری خطی مشی ها و برنامه ریزی های کلان مشکلات دارویی
اولین مرکز در جذب و حمایت بی دریغ از مبتکران و نو اندیشان عرصه پژوهش های نوین کاربردی
تامین کننده منابع در امر پژوهش، توانمند سازی پژوهشگران، ایجاد بستر جهت هماهنگی و همکاری های علمی و تحقیقاتی با سایر مراکز تحقیقاتی معتبر

 

تاریخچه مرکز       چشم انداز       مأموریت ها            راهبردها           نقاط ضعف         چارت سازمانی           اساسنامه  

موافقت قطعی            اهداف            نقاط قوت            بیانیه رسالت          فرصت ها      برنامه عملیاتی      شرح وظایف

 

 

 

تنظیمات قالب