×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

-) اساتید همکار دانشگاهی

-) اساتید و همکاران فعال در صنعت و شرکتهای دانش بنیان

-) اساتید با سابقه رشته داروسازی آشنا با ابعاد کاربردی و صنعتی

-) اساتید و همکاران آشنا با روابط بین المللی

-) وضعیت بسیار مناسب نیروی انسانی متخصص از نظر کیفی و کمی

-) توجه لازم به اخلاق پزشکی در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

-) پتانسیل اطلاع رسانی الکترونیکی و انتشاراتی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی

-) وضعیت بسیار مناسب تحقیقات در بخشهای مختلف علوم دارویی

-) وجود تجهیزات آزمایشگاهی و توانایی اعطای فضای فیزیکی به محققین جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی

-) حضور اعضای هیأت علمی دانشگاهی در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی

-) امکان برقراری ارتباطات با مراکز تحقیقاتی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی

-) امکان برقراری ارتباطات بین مراکز مختلف تحقیقاتی و سایر مراکز مرتبط و دانشکده‌های داروسازی

-) امکان برقراری ارتباطات با صنعت

-) توانایی ارائه مقالات علمی در کنگره‌ها و چاپ مقالات علمی و تحقیقاتی مجلات معتبر داخلی و بین المللی

-) توجه به طرحهای تحقیقاتی ملی

-) آگاهی کافی کارکنان از شرح وظایف

-) حضور متخصصین مرکز در انجمنهای علمی ملی و بین‌المللی

-) برخورداری از فرهنگ کار گروهی در میان متخصصین و محققین مرکز

-) امکان برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی

-) دسترسی به منابع علمی تخصصی

-) توانایی جذب متخصصین رشته‌های مختلف علوم دارویی

-) تجربه اعضای مرکز در برقراری ارتباط با مراکز بین المللی

-) گستردگی توانایی و دانش پژوهشگران مرتبط با مرکز

-) همکاری نزدیک به عنوان یکی از مراکز معتبر با ستاد فن‌آوری نانو و فن‌آوری زیستی مستقر در نهاد ریاست جمهوری

 

تاریخچه مرکز       چشم انداز       مأموریت ها            راهبردها           نقاط ضعف         چارت سازمانی           اساسنامه  

 موافقت قطعی            اهداف            نقاط قوت            بیانیه رسالت          فرصت ها      برنامه عملیاتی      شرح وظایف

 

تنظیمات قالب