×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ما از طریق تلاش در راه دستیابی به اهدافمان، متعهد به اجرای ماموریتهای زیر می شویم :

انجام تحقیقات گسترده در زمینه های مختلف مرتبط با شاخه های مختلف علوم دارویی و تولید دانش قابل اعتماد
ایجاد محیطی مناسب و شفاف برای تحقیق، اکتشاف و مبادلات علمی و خردمندانه برای اعضای هیات علمی و محققین
ایجاد ارتباط مستمر با مراکز تصمیم گیری کلان و مشارکت فعال در این زمینه به منظور شناسایی چالشهای پیش رو و ارائه راهکارهای مناسب از طریق ارائه طرحهای تحقیقاتی
جلب اطمینان و تصدیق مسئولان و محققین به عنوان مرکزی که ارائه کننده بهترین نتایج تحقیقاتی به همراه رعایت اصول علمی و اخلاقی است
تبادل دانش و اطلاعات با مراکز معتبر تحقیقاتی و مراکز بین المللی معتبر
ارتقاء و شکوفایی توانمندیهای محققین علوم دارویی

تاریخچه مرکز       چشم انداز       مأموریت ها            راهبردها           نقاط ضعف         چارت سازمانی           اساسنامه  

موافقت قطعی            اهداف            نقاط قوت            بیانیه رسالت          فرصت ها      برنامه عملیاتی      شرح وظایف

تنظیمات قالب