×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی  در سال1382 با هدف تلاش در توسعه و گسترش مرزهای علوم دارویی، حل مشکلات و معضلات موجود در زمینه های مختلف دارویی و داروسازی در کشور، آموزش محققین در عرصه های مختلف علوم دارویی و ایجاد ارتباط و همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی در داخل و خارج از کشور و با هدف ارتقاء علم و فن آوری دارویی تشکیل شده است. این مرکز در زمینه های مختلف از جمله فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، مفردات پزشکی و طب سنتی،  داروشناسی و سم شناسی، داروسازی بالینی ، بیوتکنولوژی و فن‌آوری‌های نوین دارویی شامل  فن آوری زیستی و نانو تکنولوژی فعالیت می نماید. شورای عالی مرکز، سیاست های کلی مرکز را بر اساس دستورالعمل ها و سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تبیین می نماید. اعضای این شورا عبارتند از ریاست دانشگاه، معاونت پژوهشی، معاونت بهداشتی، ریاست مرکز و حداقل سه نفر از اعضای هیئت علمی که به پیشنهاد ریاست مرکز و با حکم ریاست دانشگاه انتخاب می شوند. شورای پژوهشی مرکز مرکب از متخصصین علوم دارویی، مسئولیت تعریف و مشخص نمودن اولویت های تحقیقاتی در مرکز را بعهده داشته و کلیه طرحهای تحقیقاتی ارائه شده به مرکز را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. در حال حاضر نیز بیش از 40 نفر از اعضای هیئت علمی و محققین دانشگاه در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی و بر اساس اولویت های تعیین شده با مرکز همکاری دارند. توانایی های بالقوه از جمله نیروی انسانی کارآمد، همکاری با متخصصین و دانشمندان علوم دارویی، ارتباط با سایر مراکز ملی و بین المللی و صنایع دارویی و دسترسی به آزمایشگاههای مجهز تحقیقاتی، این مرکز را به یک مرکز تحقیقاتی منحصر به فرد تبدیل نموده است.

           تاریخچه مرکز       چشم انداز       مأموریت ها            راهبردها           نقاط ضعف         چارت سازمانی           اساسنامه  

 موافقت قطعی            اهداف            نقاط قوت            بیانیه رسالت          فرصت ها      برنامه عملیاتی      شرح وظایف

تنظیمات قالب