×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 82 رسماً فعالیت خود را به منظور سامان دهی مدیریت نوین پژوهشی در زمینه های مختلف علوم دارویی شامل فارماسیوتیکس، سم شناسی، فارماکولوژی، شیمی دارویی و فیتوشیمی، مفردات پزشکی، فنآوری نانو و فنآوری زیستی، همسو نمودن کلیه پژوهش های بنیادی با نیازهای واقعی جامعه، ایجاد جو مشارکت عمومی در تحقیق، فراهم سازی امکانات تحقیق برای کلیه علاقمندان به تحقیق، شناسایی، تشویق و پشتیبانی از مبتکران و نوآوران در امر پژوهش های کاربردی و حضور فعال، موثر و پویا در جوامع علمی بین المللی آغاز نموده است. این مرکز بدلیل همکاری با اساتید برجسته و با تجربه علوم دارویی در نظر دارد که با فراهم کردن امکانات تخصصی و فوق تخصصی، در زمینه های مختلف علوم دارویی، گام های نو برداشته و باعث ارتقاء سطح کیفی این علوم در کشور و دنیا گردد.

تاریخچه مرکز       چشم انداز       مأموریت ها            راهبردها           نقاط ضعف         چارت سازمانی           اساسنامه  

موافقت قطعی            اهداف            نقاط قوت            بیانیه رسالت          فرصت ها      برنامه عملیاتی      شرح وظایف

 

تنظیمات قالب