×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اغلب محققین جهت تجزیه و تحلیل داده ها و حل مسائل خود به ناچار نیازمند یادگیری یک زبان برنامه نویسی می باشند تا بتوانند به کمک سرعت بالای کامپیوتر مسائل خود را به زبان کامپیوتر ترجمه نمایند و به جای اینکه خودشان آن ها را حل کنند این زحمت را به کامپیوترها دهند تا با سرعت بالا و دقت فوق العاده مسائل را حل کنند.

در این راستا فیلم آموزشی متلب در مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه شده است.

این فیلم آموزشی شامل 5 بخش با نام سر فصل­های:

 Introduction and Important definitions-

- Commands and Functions

-Functions Script and

- Biological Signals and some examples

- Principal Component Analysis(PCA)

و مدت زمان پخش کل فیلم، به طور تقریبی 2 ساعت و 10 دقیقه می­باشد.

 لازم به ذکر است این دی وی دی آموزشی در مرکز تحقیقات علوم دارویی به آدرس: تهران – خ ولیعصر – تقاطع نیایش و ولیعصر –  طبقه همکف دانشکده داروسازی – مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قابل عرضه می­باشد.

شماره تلفن تماس:88209627

عصر حاضر شاهد روش های گوناگون و متنوع در انتقال مفاهیم علمی و یادگیری دانشجویان است .

بی شک آموزش اصول و دستورالعمل های علمی با استفاده از روشهای جدید سمعی و بصری در کنار کتب خطی به درک عمیق تر و یادگیری مؤثرتر کمک شایانی می نماید .

در این راستا فیلم آموزشی داکینگ مولکول­ها در مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه شده و به تدریس مفاهیم اولیه ، اصول و دستورالعمل های کاربردی برازش(Docking) می­پردازد. این حوزه علمی خود زیر مجموعه ای از مطالعات مدل سازی مولکولی(Molecular Modeling  ) است و کاربرد زیادی در شیمی دارویی، بیولوژی محاسباتی و طراحی منطقی دارو داشته و فرآیند کشف دارو را کوتاهتر می کند.

این فیلم آموزشی شامل 7 بخش با نام سر فصل­های:

 Receptor -

- Ligand

- Gridbox

- Autodock4

- pymol

-Flexible Receptor  

و Vina می­باشد و مدت زمان پخش کل فیلم، به طور تقریبی 1 ساعت و 40 دقیقه می­باشد.

 لازم به ذکر است این  دی وی دی آموزشی در مرکز تحقیقات علوم دارویی به آدرس: تهران – خ ولیعصر – تقاطع نیایش و ولیعصر –  طبقه همکف دانشکده داروسازی – مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قابل عرضه می­باشد.

شماره تلفن تماس:88209627

تنظیمات قالب