×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  معرفی کتابخانه :

با توجه به واقع شدن مرکز تحقیقات علوم دارویی در دانشکده داروسازی ، کتابخانه مرکز در طبقه دوم دانشکده داروسازی واقع شده است . کتابخانه دارای بخش های : اطلاع رسانی، امانات و خدمات فنی میباشد.

ساعات کار: از 8 الی 14 می باشد .

کتابخانه پنج شنبه ها و روزهای تعطیل رسمی تعطیل است.

آشنایی با بخشهای مختلف کتابخانه: 

سایت کتابخانه: با تعدادی دستگاه رایانه استفاده دانشجویان از اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی را فراهم می آورد.

بخش نشریات و پایان نامه ها: این بخش در انتهای سالن کتابخانه قرار دارد.

* سیستم کتابداری بخش مجلات نیز از نوع باز است.یعنی مراجعین می توانند آزادانه به بخش مخزن مراجعه نمایند.

منابع بخش نشریات شامل قسمتهای زیر است:

مجلات لاتین - مجلات فارسی و پایان نامه ها، استفاده از این منابع تنها در کتابخانه امکان پذیر می باشد.

منابع موجود در کتابخانه مرکز :

  • کتب فارسی 162  نسخه
  • کتب لاتین 101  نسخه

و 257 مورد از موضوعات گوناگون در زمینه  ( دارویی و پزشکی و کامپیوتر و ... ) که در آرشیو قدیم می باشند .

مجلات ، نشریات شامل :

فصلنامه حقوق پزشکی

همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ( وزارت درمان و آموزش پزشکی )

ماهنامه فناوری نانو

پیشاوران ماهنامه علمی فرهنگی کمیته پژوهشی دانشجویان

گلبانگ ماهنامه فرهنگی ، خبری ، اجتماعی

مجله پزشکی هرمزگان

ندای محیا ماهنامه پژوهشی _ دارویی

مجله تخصصی ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

تحقیقات روابط عمومی نخستین نشریه بین المللی روابط عمومی

 

 

 

تنظیمات قالب