×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

برنامه های بازآموزی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

عنوان کارگاه

تاریخ

1390

کارگاه آنالیز فرآورده های دارویی

14/10/1390

کارگاه فرمولاسیون و کنترل فرآورده های دارویی

21/10/1390

1393

کارگاه روشهای پیشرفته طیف سنجی FTIR در مطالعه و شناسایی مواد، داروها و سیستمهای بیولوژی

2/4/1393

سمپوزیوم آشنایی با ابعاد آموزشی، پژوهشی و کاربردی نانو

10/12/1393

1394

سمپوزیوم روشهای بهبود کسب و کار داروخانه

5/9/1394

1396

کنفرانس دستگاه طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) و کاربرد آن در آنالیز داروها

17/11/1396

کنگره داروسازی نوین

20-18/ 11/1396

1397

کنگره داروسازی نوین

19-17/ 11/1397

 

تنظیمات قالب