×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات علوم دارویی

(تاریخ موافقت قطعی 1388/12/16)

(تاریخ موافقت اصولی 1381/8/29)

مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مصمم است با گسترش فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود در زمینه های مختلف دارویی، به یک مرکز تحقیقات تخصصی و معتبر علمی در کشور، سطح منطقه و بین المللی با ویژگیهای ذیل تبدیل شود :
شناخته شده به عنوان یک مرکز پیشگام در تولید مرزهای جدید دانش علوم دارویی از جمله فنآوری پیشرفته نانو و فنآوری زیستی
پاسخگو به نیازهای اساسی پژوهشی و دارویی
معتبرترین مرکز از نظر تولید دانش نوین داروسازی و ارائه خدمات پژوهشی
راهبری خطی مشی ها و برنامه ریزی های کلان مشکلات دارویی
اولین مرکز در جذب و حمایت بی دریغ از مبتکران و نو اندیشان عرصه پژوهش های نوین کاربردی
تامین کننده منابع در امر پژوهش، توانمند سازی پژوهشگران، ایجاد بستر جهت هماهنگی و همکاری های علمی و تحقیقاتی با سایر مراکز تحقیقاتی معتبر
             


(تاریخ موافقت قطعی 1388/12/16)

(تاریخ موافقت اصولی 1381/8/29)

 

درباره ما

تنظیمات قالب