×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

1. دانشجویان خارجی

 

برگزاری دوره های آموزشی در حوزه ­های مختلف داروسازی

دوره ­های فعال:

 

  • کشف و استخراج دارو از منابع گیاهی
  • آشنایی با انواع روش های سنتز و بررسی سمیت نانومواد
  • آشنایی با کشت سلولی و کاربردهای آن در مطالعات زیستی
  • تولید یک پروتئین درمانی نوترکیب: از مهندسی ژن تا تخلیص پروتئین
  • بررسی الگوی بیان پروتئینی (پروتئومیکس) با کمک الکتروفورز دوبعدی
  • آشنایی با کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در آزمایشات فارماکولوژی رفتاری
  • آشنایی با روش های میتوتراپی - تست های سمیت میتوکندری - ایزولاسیون میتوکندری از بافت های مختلف

 

 

2. پروژه ­های تحقیقاتی مشترک

 

ایجاد بانک گیاهان دارویی در روسیه

ایجاد بانک گیاهان دارویی در قزاقستان

شناسایی و تهیه فرآورده­های دارویی گیاهی در مالزی

 

3. تفاهم ­نامه­ های همکاریهای بین المللی

 

تفاهم­ نامه ­های داخلی

تفاهم نامه­ های خارجی

آزمایشگاه ­های جامع تحقیقاتی، معاونت تحقیقات و فن­آوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

International Medical University, Kyrgyzstan

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy, Kyrgyzstan

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

The University of Sydney

پژوهشکده شمال انستیتو پاستور

Asfendiyyarov Kazakh National Medical University of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

مرکز تحقیقات مسمومین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

South Kazakhstan Medical Academy

 

Amity University, Faculty of Science, India

 

Ottawa Hospital Research Institute

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Bashkir State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation (Ufa, Russia)

تنظیمات قالب