×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نام و نام خانوادگی

سمت

سامانه علم سنجی

شماره تلفن یا فکس

سوابق

دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی

رییس و عضو هیأت مؤسس مرکز و عضو شورای عالی و پژوهشی و محقق مرکز

لینک سامانه علم سنجی

88209627-88200120

عضویت در انجمن فیزیولوژی-فارماکولوژی • عضویت در انجمن سم شناسی و مسمومیت‌های ایران دروس تدریسی در طول دوره عمومی: فارماکولوژی نظری و عملی، سم شناسی نظری و عملی، کنترل مسمومیت و کامپیوتر معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر ماریا توکلی

معاون پژوهشی و محقق مرکز

لینک سامانه علم سنجی

88873704-88200118 - 88200119 -88200120

Educational History: ? High school: Diploma from Tehran, Iran 1371 ? Medical school: Tehran University of Medical Science, Faculty of Pharmacy, Tehran, Iran, MD: 1372-1378 (Second Top Student of Pharm D graduates 1378) ? Residency: Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran, Pharmacotherapist: 1378-1383 Board certification: 1383 (Second Top Student in board exam 1383) Professional Memberships : ? Medical Council of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran. ? Iranian society of pharmacotherapy specialist, Tehran, Iran ? Iranian society of pharmaceutical science specialist, Tehran, Iran ? Transplant committee, Taleghani hospital, Tehran, Iran ? Pharmacy committee, Taleghani hospital, Tehran, Iran

دکترسیدعباس طباطبایی

عضو شورای عالی و پژوهشی و محقق مرکز

لینک سامانه علم سنجی

88665341-88200115 - 88200118 - 88200119 -88200120

سوابق آموزشی تدریس دروس ذیل: -1 شیمی آلی 1 و 2 -2 شیمی دارویی 1و 2 و 3 -3 روش های تجزیه دستگاهی 1 و 2 4- روش های الکتروشیمیایی تجزی های برای دستیاران داروسازی -5 طیف سنجی جذب و نشر اتمی (برای دستیاران س مشناسی 6- شیمی دارویی (برای دستیاران فارماکولوژی -7 شیمی دارویی پیشرفته(برای دستیاران شیمی دارویی Mass Spectrometry -8 9- شیمی آلی پیشرفته (برای دستیاران فارماکوگنوزی)

دکترسیمین داداش زاده

عضو هیأت موسس مرکز و عضو شورای عالی و پژوهشی و محقق مرکز

لینک سامانه علم سنجی

88665317-88200115 - 88200118 - 88200119 -88200120

 

دکترافشین زرقی

عضو هیأت مؤسس مرکز

لینک سامانه علم سنجی

88200096

معاون پژوهشی دانشکده داروسازی به مدت 4 سال - مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی به مدت 4 سال- عضو بورد تخصصی شیمی دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1378 تا کنون - معاون دبیرخانه شورای تخصصی و آموزش داروسازی از سال 1388 تا کنون - نایب رئیس انجمن متخصصین علوم دارویی به مدت 3 سال - عضو هیئت مدیره کارخانجات داروسازی رازک، درسا دارو و البرزبالک در سنوات گذشته - مشاور علمی کارخانجات دارویی تولیدارو، ایران دارو، آترا، ابوریحان و درسا دارو در سنوات گذشته - عضو انجمن متخصصین علوم دارویی ایران - عضو انجمن شیمی دارویی آمریکا - عضو انجمن داروسازان بریتانیا - مسئول دفتر صنعت و دانشگاه در دانشکده داروسازی - عضو هیئت تحریریه 3 مجله بین المللی - سردبیر مجله تخصصی منشور توان

دکترحمیدرضامقیمی

محقق مرکز

لینک سامانه علم سنجی

88665317-88200118

 

دکترمحمدحسن هوشدارتهرانی

محقق مرکز

لینک سامانه علم سنجی

88665341-88200120

EXPERIENCES Research on starting materials synthesis Academic member Assitant professor Associate professor Research on peptide synthesis 1982-1986 R & D Department tolid daru pharmaceutical Co. 1992-now School of pharmacy Shaheed Beheshti Univ. Med. Sci. 1992-2003 2003-now Sabbatical course (2006)

دکترجمشیدسلام زاده

محقق مرکز

لینک سامانه علم سنجی

88873704

Current Positions: - Academic: Associate Professor in Clinical Pharmacy, Shaheed Beheshti School of Pharmacy, Tehran, Iran - Administrative: - Deputy Vice-Chancellor (Food and Drug Affairs) - Head of the Department of Clinical Pharmacy - Director of the teaching community pharmacies of Shaheed Beheshti School of Pharmacy

دکتر شادی ضیائی

عضو شورای پژوهشی و محقق مرکز

لینک سامانه علم سنجی

88873704

 

دکترجلال پوراحمد

عضو شورای عالی و محقق مرکز

لینک سامانه علم سنجی

88200090-88200115 - 88200118 - 88200119 -88200120

Professor, April 2010-Present Dept. of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Valiasr Ave., Tehran, Iran Associate Professor, December 2005-April 2010 Dept. of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Valiasr Ave., Tehran, Iran Assistant Professor, June 2001-December 2005 Dept. of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Valiasr Ave., Tehran, Iran Teaching Assistant, 1997-2001 Faculty of Pharmacy, University of Toronto, Toronto, Ontario Dept. of Pharmacology, University of Toronto, Ontario Clinical Pharmacy Preceptor, 1992-1996 Shohada-e-Tajrish Teaching Hospital, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Valiasr Ave., Tehran, Iran Instructor, 1991-1996 Dept. of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Valiasr Ave., Tehran, Iran

دکترمهردادفیضی

عضو شورای پژوهشی و محقق مرکز

لینک سامانه علم سنجی

88665272-88200115 - 88200118 - 88200119 -88200120

Employment History: 2008-2010 Life Science Senior Research Associate, Stanford Behavioral and Functional Neuroscience Laboratory (SBFNL), Stanford University School of Medicine 2008 Visiting Assistant Professor (Visiting Researcher), Department of Neurology and Neurological Sciences, Stanford University School of Medicine (Jan. 2007 to Nov. 2007) 1991? 2007 Faculty member in Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBMU), teaching pharmacology, and toxicology for students of pharmacy, nursing, and dentistry 1986-1990 Scientific expert and consultant of Darou-Pakhsh Pharmaceutical Company, Tehran, Iran

دکترحسین وحیدی

محقق مرکز

لینک سامانه علم سنجی

88200063-88200115 - 88200118 - 88200119 -88200120

 

دکترفرازمجاب

عضو شورای پژوهشی و محقق مرکز

لینک سامانه علم سنجی

88200061-88200115 - 88200118 - 88200119 88200120

 
تنظیمات قالب