×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
وبینار با محوریت کرونا؛ سخنران دکتر زالی
اولین جلسه از سلسله وبینارها

وبینار با محوریت کرونا؛ سخنران دکتر زالی

اولین جلسه از سلسله وبینارها با محوریت کرونا با تلاش دانشجویان ایفارمز از ساعت ۲۱ الی ۲۲ روز شنبه ۲۴ اسفند با حضور آقای دکتر زالی فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا کلانشهر تهران و ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد...

سومین کنگره «داروسازی نوین»
برگزاری سومین همایش داروسازی نوین (Pharmacy Updates 2020) به مدت سه روز در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی توسط مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سومین کنگره «داروسازی نوین»

سومین همایش داروسازی نوین (Pharmacy Updates 2020) از تاریخ شانزدهم بهمن ماه 1398 به مدت سه روز در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی توسط مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد...

دومین کنگره «داروسازی نوین»
برگزاری دومین همایش داروسازی نوین ( Pharmacy Updates 2019) به مدت سه روز در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی توسط مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دومین کنگره «داروسازی نوین»

دومین همایش داروسازی نوین ( Pharmacy Updates 2019) از تاریخ هفدهم بهمن ماه 1397 به مدت سه روز در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی توسط مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

تنظیمات قالب