×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

با توجه به شرایط کنونی در کشور، منطقه و جهانی، و ویژگیهای زمان حاضر در تحقیق و تفحص در علوم دارویی، و در قیاس با دیگر مراکز مشابه در کشور، منطقه و دیگر کشورها با شرایط عمومی مشابه، مرکز تحقیقات علوم دارویی یکی از فعال ترین و پویاترین مراکز تحقیقاتی علوم دارویی است که علی رغم رعایت حدود در سخت افزار، پیشرفت سریع و گسترده‌ای در فرایندهای علمی و پژوهشی و تحقیقاتی، آموزش و تربیت نیروی متخصص و پژوهشگر، ارائه خدمات و ارتقای ابعاد گوناگون را داراست. این مرکز در کلیه شئونات یک مرکز تحقیقات علمی از جمله پژوهش، کاربردی سازی پژوهش، گسترش علم ، دانش و کاربرد، ارتباطات بین مرکزی و بین المللی، ارتباط موثر و مفید با دانشگاه و با صنعت و بخش‌های خصوصی، آموزش در سطوح گوناگون، انتشارات و مجلات علمی، و همچنین همایش‌ها و دوره‌های آموزش مداوم و کنگره‌های علمی از نمونه‌های فعال و سرآمد در منطقه و سطح بین‌المللی است. امید است که با تداوم این حرکت شاهد ارتقای بیشتر مرکز در همه این ابعاد باشیم .

 

 

تاریخچه مرکز       چشم انداز       مأموریت ها            راهبردها           نقاط ضعف         چارت سازمانی           اساسنامه  

 موافقت قطعی            اهداف            نقاط قوت            بیانیه رسالت          فرصت ها      برنامه عملیاتی      شرح وظایف

 

تنظیمات قالب